Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgra Jarosława Tarnawskiego

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Poznaniu

Wydział Instrumentalny

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego

w ramach przewodu doktorskiego
mgra Jarosława Tarnawskiego

 

Temat dysertacji:

Muzyczne przedstawienie prawd teologicznych
w cyklu organowym Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité Oliviera Messiaena”

promotor:        prof. Elżbieta Wiechowicz-Karolak

recenzenci:       prof. Józef Serafin
prof. Sławomir Kamiński

Dzieło artystyczne:

 

Olivier Messiaen

 

Z cyklu: Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité:

 

Méditation I
Méditation II
Méditation III
Méditation IV
Méditation VI
Méditation VIII


Wykonawca:

Jarosław Tarnawski – organy