Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgr Pauliny Porazinskiej

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Poznaniu

Wydział Instrumentalny

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego

w ramach przewodu doktorskiego
mgr Pauliny Porazinskiej

 

Temat dysertacji:

„Ewolucja pierwiastka wirtuozowskiego w partiach harfy
w wybranych kompozycjach na skrzypce i harfę

promotor:        dr hab. Janusz Purzycki, prof. AM

recenzenci:       prof. dr hab. Alina Gruszka
prof. dr hab. Bartosz Bryła

Dzieło artystyczne: 

Nikolai von Wilm –
            Larghetto, Op. 119 

Sergiu Natra –
            Music for violin and harp

Lex van Delden –
Duetto per violin ed arpa op. 111

Camille Saint-Saëns –
            Fantaisie op.124 na harfę i skrzypce

 

Wykonawcy:

Paulina Porazinska – harfa

Michał Maciaszczyk – skrzypce