Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgr Mo Zhou

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
Wydział Instrumentalny

 

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego
w ramach przewodu doktorskiego mgr Mo Zhou

 

Temat dysertacji:

Realizacja paradygmatu cyklu sonatowego w muzyce fortepianowej epoki romantyzmu na przykładzie “Sonaty b-moll” op. 35 i “Sonaty h-moll” op. 58 Fryderyka Chopina

 

promotor:
prof. dr hab. Alicja Kledzik

recenzenci:
dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just
prof. dr hab. Cezary Sanecki

 

Dzieło artystyczne:

Fryderyk Chopin – Sonata b-moll op. 35

Fryderyk Chopin – Sonata h-moll op. 58

 

Wykonawca:

Mo Zhou – fortepian