Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgr Joanny Marciniak

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
Wydział Instrumentalny

 

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego
mgr Joanny Marciniak

 

Temat dysertacji:

Johann Ulrich Steigleder jako wiodący przedstawiciel południowoniemieckiej szkoły organowej wczesnego baroku. W poszukiwaniu oryginalnych cech twórczości na tle ówczesnych tradycji muzycznych

 

promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Wiechowicz-Karolak

recenzenci:
dr hab. Bogdan Narloch
dr hab. Jarosław Wróblewski

 

Dzieło artystyczne:

Johann Ulrich Steigleder – Ricercar Tabulatura: Ricercar in D (I)

Johann Ulrich Steigleder – Tabulatur Buch Dass Vater unser:
4. Vocum. Fantasia, oder Fugen Manier (I)
3. Vocum. Coral im Tenor (XX)
3. Vocum. Coral im Tenor (XXV)
4. Vocum. Coral im Discant (XXXII)
4. Vocum. Discant und Tenor wechseln in diesem Coral ab (XXXV)
3. Vocum. Coral im Baß Collerirt (XXXVIII)
4. Vocum. Die 40. und letste Variation / auff Toccata Manier (XL)