Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgr Jinglin Xing

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
Wydział Instrumentalny

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego
mgr Jinglin Xing

 

Temat dysertacji:

Wpływy narodowe oraz zjawisko globalizacji jako czynniki kształtujące język muzyczny współczesnych kompozytorów na przykładzie utworów fortepianowych chińskich kompozytorów Tan Duna, Chen Qiganga i rosyjskiego kompozytora Aleksandra Czeriepnina

promotor: dr hab. Maciej Pabich

recenzenci: dr hab. Michał Szczepański, dr hab. Mariusz Drzewicki

 

Dzieło artystyczne:

A. Tcherepnin: Pięć etiud koncertowych na fortepian op. 52 nr 3

A. Tcherepnin: Pięć etiud koncertowych na fortepian op. 52 nr 5

Tan Dun: Eight Memories in Watercolor
Missing Moon
Staccato Beans
Herdboy’s Song
Blune Nun
Red Wilderness
Ancient Burial
Floating Clouds
Sunrain

Chen Qigang: Instants D’un Opera De Pekin