Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgr Hanny Lizinkiewicz

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego
w ramach przewodu doktorskiego mgr Hanny Lizinkiewicz

PLakat dr