Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgr Ewy Mizerskiej

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Wydział Instrumentalny

 

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego

w ramach przewodu doktorskiego
mgr Ewy Mizerskiej

 

Temat dysertacji:

Twórczość fletowa André Joliveta jako odzwierciedlenie nowatorskich poszukiwań i poglądów estetycznych kompozytora

 

promotor: prof. dr hab. Paweł Drobnik

recenzenci: prof. zw. dr hab. Roman Gryń, prof. zw. dr hab. Jerzy Mrozik

 

Dzieło artystyczne:

André Jolivet

Cinq Incantations pour flûte seule
IV Pour une communion sereine de l’être avec le monde
V Aux funérailles du chef – pour obtenir la protection de son âme

Chant de Linos pour flûte et piano

Sonatine pour flûte et clarinette

I Andantino
II Quasi cadenza poi allegro
III Intermezzo

Suite en concert pour flûte et percussion

I Modéré – Frémissant
II Stabile
III Hardiment
IV Calme – Veloce – Apaisé

 

Wykonawcy: Ewa Mizerska, Hanna Lizinkiewicz, Jakub Drygas