Wydarzenia

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Kosmeckiej

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
Wydział Instrumentalny

Publiczna prezentacja dzieła artystycznego w ramach przewodu doktorskiego
mgr Agnieszki Kosmeckiej

 

Temat dysertacji:
„Fantazje organowe Augusta Freyera i Johanna Petera Emiliusa Hartmanna w kontekście historyczno-kulturowym”

 

promotor: prof. dr hab. Sławomir Kamiński
recenzenci: prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar, dr hab. Ireneusz Wyrwa prof. UMFC

 

Dzieło artystyczne:
A. Freyer (1803-1883) – Fantazja koncertowa f-moll op. 1
J.P.E. Hartmann (1805-1900) – Fantazja A-dur
A. Freyer – Wariacje koncertowe E-dur na temat rosyjskiej pieśni narodowej A. Lvoffa

Agnieszka Kosmecka – organy