Wydarzenia

Prof. Jadwiga Kaliszewska in memoriam w 5. rocznicę śmierci – Msza św. oraz koncert: W. A. Mozart – “Requiem”

Ogólnopolskie Sympozjum
Prof. Jadwiga Kaliszewska in memoriam w 5. rocznicę śmierci

Msza św. oraz koncert:  W. A. Mozart – Requiem

16-18.03.2017 J. Kaliszewska in memoriam2Prof. Jadwiga Kaliszewska była jednym z najwybitniejszych pedagogów w dziedzinie wiolinistyki. Doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Całe życie poświęciła muzyce, oraz swoim ukochanym uczniom i studentom. W jej klasie ukończyło studia wielu wybitnych skrzypków, którzy aktualnie są solistami, koncertmistrzami orkiestr, bądź pedagogami akademii muzycznych na całym świecie.
                                                                        

Opieka merytoryczna:
Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary, Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej