Wydarzenia

„Problematyka wykonawcza muzyki cerkiewnej” (dr hab. Mariusz Mróz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

„Problematyka wykonawcza muzyki cerkiewnej”
Wykład i warsztaty z Chórem Ogólnouczelnianym
dr hab. Mariusz Mróz (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)