Wydarzenia

Instytut Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, jak co roku, organizuje Otwarte Warsztaty Aktorskie. Celem warsztatów jest:
– intensywne przygotowanie studentów do zajęć aktorskich w nadchodzącym roku akademickim,
– umożliwienie udziału w zajęciach aktorskich osobom zainteresowanym studiowaniem w naszej Akademii,
– odkrywanie i rozwijanie umiejętności aktorskich, praca nad sobą, dla wszystkich zainteresowanych, także dla osób spoza Akademii,
– przeprowadzenie konsultacji logopedycznych i poprawa wyrazistości mowy,
– zapoznanie się z różnymi metodami pracy na scenie.

Zajęcia poprowadzą zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin sztuk scenicznych. Będzie to w części kontynuacja zajęć, które cieszyły się na zeszłorocznych warsztatach największym zainteresowaniem. Będą też nowości!
Poszczególne zajęcia będą dotyczyły następujących zagadnień aktorskich:
– dykcja i recytacja: zajęcia z aktorką, logopedką, mgr Katarzyną Węglicką,
– zajęcia ruchowe, praca nad ciałem: zajęcia z tancerką, choreografką, pedagogiem Tańca Współczesnego i Kompozycji Ruchu, mgr Kayą Kołodziejczyk,
– improwizacja, scenki aktorskie,
– interpretacja tekstu dramatycznego, współczesne formy teatralne: praca z reżyserką, dr Ulą Kijak.

Uwaga! Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną szczegółowe ustalenia dotyczące harmonogramu zajęć oraz podziału na grupy i sale zostaną podane po zakończeniu zapisów (na początku września). Staramy się stworzyć warunki maksymalnie zabezpieczające komfort i bezpieczeństwo pracy w czasie warsztatów – z tego względu mogą ulec przesunięciu godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Zapraszamy wszystkich chętnych, także spoza Akademii, a szczególnie nowo przyjętych studentów Akademii Muzycznej oraz tych, którzy zamierzają zdawać w przyszłym roku.
Zapisy do 31 sierpnia 2020 roku na adres: pkazmierczak@amuz.edu.pl
W zgłoszeniach prosimy zaznaczać wydział oraz rok studiów w Akademii Muzycznej lub szkołę i klasę oraz adres kontaktowy.
Osoby nieuczące się prosimy o informacje o ich specjalności lub zawodzie. Informacje posłużą jedynie dla celów statystycznych.

Uwaga! Oprócz zgłoszenia mailowego, trzeba będzie uiścić wpisowe, które wynosi:
100 zł dla studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu,
200 zł dla osób spoza Akademii.
Wpisowe należy wpłacać przelewem na rachunek:
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907
KONIECZNIE z dopiskiem „Warsztaty Aktorskie 2021”.
W przypadku odwołania warsztatów Akademia zwraca wpisowe.

Bliższych informacji udziela koordynator Warsztatów, mgr Piotr Kaźmierczak: tel. 601 816 370, e-mail: pkazmierczak@amuz.edu.pl.