Wydarzenia

Publikacje
Na zdjęciu widać instrumenty dętę i ręce artystów grających na nich
01.12.2022 - Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Międzynarodowe Sympozjum Interpretacji KONCERTOWA ORKIESTRA DĘTA/dzień 1

Koncert Lekcja mistrzowska Warsztaty Wykład Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
1-3 grudnia 2022, Poznań

 

Orkiestry dęte przeżywają obecnie swój rozkwit, który zawdzięczają coraz większemu zainteresowaniu muzyków – zarówno profesjonalistów, jak i tych występujących w amatorskim ruchu muzycznym. Jest to więc bardzo dobry moment, aby pochylić nad problematyką związaną z zagadnieniami dotyczącymi interpretacji oraz specyfiką prowadzenia tychże orkiestr. Odpowiedzią na to jest Międzynarodowe Sympozjum Interpretacji KONCERTOWA ORKIESTRA DĘTA organizowane w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Współczesny repertuar orkiestr dętych cechuje się ogromną różnorodnością, ale też stawia przed dyrygentami nowe wyzwania. Jest to nowy obszar badań, w zakresie którego nie ma jeszcze wielu pozycji naukowych, czy nawet popularnonaukowych, które skupiałyby się nad zagadnieniem formy, faktury, czy interpretacji utworów na orkiestrę dętą. Naszą intencją jest stworzenie przestrzeni naukowej dla praktyków – dyrygentów, muzyków i badaczy, którzy zainteresowani są orkiestrą dętą i jej możliwościami.

W ramach Sympozjum Interpretacji odbędą się warsztaty, na których wybitni dyrygenci pokażą, jak pracują z zespołem nad interpretacją wybranych utworów. Uczestnicy będą mogli pracować również nad swoją techniką dyrygencką w ramach zajęć indywidualnych. Będzie to dla nich również możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji i kompetencji potwierdzonych certyfikatem udziału w międzynarodowym wydarzeniu.

Sympozjum jest świętem muzyki przeznaczonej na orkiestry dęte – nie może więc zabraknąć koncertów. W ramach wydarzenia będziemy gościć Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu oraz United States Army Europe Band, które zaprezentują uczestnikom Sympozjum całe spektrum zagadnień będących obecnie kierunkiem zainteresowania oraz swoistym drogowskazem rozwoju orkiestr dętych.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Obowiązuje rejestracja na podstawie Karty zgłoszenia, którą z załącznikami należy przesłać na adres orkiestradeta@amuz.edu.pl.

 

Karta zgłoszenia

Regulamin uczestnictwa

Załącznik do karty zgłoszenia

Harmonogram Sympozjum

 

Ciemny afisz zawiera zdjęcie orkiestry dętej oraz informacje na temat Sympozjum Orkiestr Dętych Plakat Sympozjum Orkiestr Dętych z harmonogramem wydarzeń Plakat przedstawia informacje na temat koncertu Orkiestry United Army Europe Band

 

Organizator:
Fundacja Akademii Muzycznej im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Zakład Dyrygentury Orkiestry Dętej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

 


Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Nadchodzące wydarzenia

Afisz - klawesyn na czarnym tle - zawiera informacje na temat koncertu w dniu 9 grudnia 2022

Koncert

09.12.2022

KONCERT: Bach – Obbligato!/9.12.2022

NA kolorowym zdjęciu widać skrzypaczkę, która z uśmieechem stroi skrzypce

Koncert

09.12.2022

Koncert Szkoły Doktorskiej/9.12.2022

Plakat z informacja na temat kursu z prof. R. Gwilten, zawiera zdjęcie prowadzącego

Lekcje otwarte Wykład

13.12.2022

Akademicki Poznań: kurs mistrzowski i wykłady- prof. Richard Gwilt/13.12.2022

Plakat z informacja na temat kursu z prof. R. Gwilten, zawiera zdjęcie prowadzącego

Lekcje otwarte Wykład

14.12.2022

Akademicki Poznań: kurs mistrzowski i wykłady- prof. Richard Gwilt/14.12.2022