Wydarzenia

Międzynarodowa Sesja Naukowo-Artystyczna ‘Stylistyka i wykonawstwo muzyki francuskiej XVIII i XVIIII w.’

31.03.2014,godz.15.00, Sala Marszałkowska

Wykład Inauguracyjny: Ilustracyjność w muzyce klawesynistów francuskich

prof. AM dr hab.Maria Banaszkiewicz-Bryła (AM Poznań)

 

31.03.2014, godz.19.00, Aula AM

Władysław Kłosiewicz – recital klawesynowy

W programie utwory L.Couperina i F.Couperina

 

1.04.2014 godz.10.00 – 14.00, 16.00 – 20.00, Sala 283

2.04.2014 godz.9.00 – 13.00, Sala 283

Warsztaty klawesynowe – st.wykł.Władysław Kłosiewicz (UMFC Warszawa)

 

2.04.2014 godz.14.00, Sala Marszałkowska

Wykład: Francuska sztuka lutnicza w XVII i XVIII wieku – prof. AM Honorata Stalmierska (AM Poznań)

2.04.2014 godz.15.00, Sala Marszałkowska

Wykład: Faktura orkiestrowa w dziełach scenicznych Jean Philippe Rameau – przegląd zagadnień. – mgr Maciej Prochaska (Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu)

 

2.04.2014 godz.19.00 Aula AM

Koncert studentów Zakładu Instrumentów Historycznych

 

3.04.2014 godz 10.00 – 14.00, 16.00 – 20.00

Warsztaty wiolonczelowe i kameralne – prof.Bruno Cocset (Conservatoire International de Musique w Paryżu, Haute Ecole de Musique w Genewie, Conservatori Municipal de Musica w Barcelonie)


Koncepcja i kierownictwo artystyczne: prof.AM dr hab.Maria Banaszkiewicz-Bryła