Wydarzenia

Konferencja naukowa Zakładu Muzyki Kościelnej

Program

Opieka merytoryczna:
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej