Wydarzenia

Koncerty dyplomowe studentów specjalności dyrygentura chóralna i edukacja muzyczna

UWAGA!
W związku z zarządzeniem władz uczelni wszelkie wydarzenia artystyczne i naukowe do dnia 24 maja 2020 r., w tym poniższe wydarzenie, zostają odwołane lub przeniesione na późniejszy termin.

czwartek – piątek, 21-22.05.2020, Aula Nova, godz. 18.00

Koncerty dyplomowe studentów specjalności
dyrygentura chóralna i edukacja muzyczna

Zaprezentują się studenci kończący studia II stopnia w wyżej wymienionych specjalnościach. Młodym adeptom sztuki dyrygenckiej towarzyszyć będą zespoły dla praktyk studenckich studiów magisterskich oraz zespoły gościnne – przygotowane przez dyplomantów.