Wydarzenia

Uroczysty Koncert w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki

Uroczysty Koncert w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki

Koncert towarzyszący VII Międzynarodowej Konferencji
Naukowej Moniuszko in memoriam – w kręgu polskiej literatury wokalnej