Wydarzenia

Koncert w ramach przewodu doktorskiego Pawła Łuczaka

Koncert w ramach przewodu doktorskiego Pawła Łuczaka
Wykonawcy:
Sinfonietta
Paweł Łuczak – dyrygent
Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni
W programie m.in.:
S. Wiechowicz – Wesele lubelskie
Opieka merytoryczna:
Katedra Chóralistyki
Katedra Edukacji Muzycznej
Współpraca:
Politechnika Poznańska