Wydarzenia

Koncert w ramach III Międzynarodowego Forum Altówkowego

Koncert finałowy
III Międzynarodowego Forum Altówkowego

 

Wykonawcy m.in.:

Ewa Guzowska, Dorota Stanisławska, Anna Starzec-Makandasis, Kamil Babka, Lech Bałaban, Jacek Dumanowski, Michał Francuz, Krzysztof Komendarek-Tymendorf, Krzysztof Sowiński, Krzysztof Stochmiałek

 

W programie kompozycje (w tym prawykonania) m.in.:

P. Scharwenki, B. Dowlasza, K. Komendarek-Tymendorfa, P. Hindemitha, A. Kroschla, C. M. Webera, A. Jareckiej, E. Sielickiego

 

Koncepcja artystyczna:
dr hab. Marcin Murawski, prof. AM

Komitet organizacyjny:
dr hab. Marcin Murawski, prof. AM, dr hab. Izabela Mrozek, mgr Kamil Babka

Opieka merytoryczna:
Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary