Wydarzenia

Koncert w ramach II Międzynarodowego Forum Altówkowego

Koncert w ramach
II Międzynarodowego Forum Altówkowego

 

Wykonawcy:
M. Gebrian (USA), J. Kukuła-Kopczyńska, M. Lewandowska, I. Mrozek, K. Babka, L. Bałaban, P. Kroczek, J. Pisarski, K. Sowiński, ze specjalnym udziałem dr D. Stanisławskiej (AM Łódź) oraz dr B. Maliszewskiego (AM Gdańsk)

W programie kompozycje m.in.:
E. Blocha, J. Brahmsa, P. Hindemitha, S. Kaczorowskiego, G. Knoxa, Ch. Theofanidisa i J. Zieleniaka

 

Komitet organizacyjny i artystyczny:
dr hab. Marcin Murawski, prof. AM, dr hab. I. Mrozek, mgr K. Babka

Opieka merytoryczna:
Katedra Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy