Wydarzenia

Koncert towarzyszący VII Międzynarodowemu Forum Kompozytorów

plakat-wschod-zachod

Opieka merytoryczna:
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

Program koncertu