Wydarzenia

Koncert Przed recitalem licencjackim

Koncert Przed recitalem licencjackim

Marzena Frankowska – sopran

Malwina Konieczka – sopran

Izabela Górska-Krasiel – fortepian 

opieka merytoryczna – Katedra Wokalistyki