Wydarzenia

Koncert “Przed Konkursem”

w programie arie i pieśni różnych kompozytorów

Opieka merytoryczna – Katedra Wokalistyki