Wydarzenia

Koncert Promenadowy
studentów kompozycji

 

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki zaprasza na szczególny Koncert Promenadowy, który odbywać się będzie nie w jednej sali, a na terenie całej uczelni. Słuchacze przy wejściu, zamiast tradycyjnych programów, otrzymają mapy z dokładnymi informacjami o miejscu i godzinie wykonań poszczególnych utworów.

Drukowanie

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Kompozycji