Wydarzenia

Koncert pasyjny Zakładu Muzyki Kościelnej

Poniedziałki w Akademii

Koncert pasyjny Zakładu Muzyki Kościelnej

 

Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

 

Antiphona ad introitum Misereris omnium

Antiphona Ave Regina caelorum (tonus simplex)

Antiphona Ave Regina caelorum (tonus sollemnis)

Zespół chorałowy, ks. Mariusz Białkowski – dyrygent

 

J. Pachelbel – Ciacona f-moll

Magdalena Gorwa – Organy

 

T. L. de Victoria – Jesu dulcis memoria

M. Raczyński – Stabat Mater Dolorosa

Wacław z Szamotuł – Ach mój niebieski Panie

M. McGlynn – Miserere miseris

L. Jakobs – Hosanna to the Son of David

Zespół Solistów Lumen Vocale, kier. art. Marianna Majchrzak

 

J. S. Bach –  Fuga g-moll BWV 568

Magdalena Gorwa – organy

 

J. S. Bach – Kantata „Ich habe genug” BWV 82 (fragmenty):

aria „Ich habe genug”, recytatyw, aria „Schlummert ein, ihr matten Augen”

Adam Kutny – bas, Rebecca Roda – obój, Agata Tomczyk, Zuzanna Ambroży – flet, Weronika Strugała – wiolonczela, Tomasz Róg – organy

 

J. S. Bach – Passacaglia c-moll BWV 582

Paweł Piechowiak – organy

 

J. Surzyński – Preludium i Fuga n/t. pieśni  „Jezu konający i za nas umierający”

Łukasz Kołakowski – organy

 

M. Sawa – “Ecce Lignum Crucis”

Agnieszka Sanhen – organy

 

M. Reger – Introdukcja i passacaglia d-moll

Hubert Schreder – organy

 

Słowo o muzyce – S. Kamiński
Organizator:
Zakład Muzyki Kościelnej