Wydarzenia

Koncert pasyjny “Mæsta Mater videt dolentem Filium”

UWAGA!
W związku z zarządzeniem władz uczelni wszelkie wydarzenia artystyczne i naukowe do dnia 13 kwietnia 2020 r., w tym poniższe wydarzenie, zostają odwołane lub przeniesione na późniejszy termin.

poniedziałek, 6.04.2020, Aula Nova, godz. 19.00

Koncert pasyjny
Mæsta Mater videt dolentem Filium

Smutek Matki patrzącej na cierpiącego Syna opiewało wiele tekstów, które kompozytorzy wykorzystywali, aby jeszcze bardziej wzmocnić obraz męki Pańskiej. Bez wątpienia prowadzi to do pogłębionej refleksji nad wielkim darem Odkupienia, którego dokonał Jezus z Nazaretu.