Wydarzenia

Koncert monograficzny Jerzego Zieleniaka


Koncert monograficzny Jerzego Zieleniaka

Opieka merytoryczna:
Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary
Międzywydziałowa Katedra Kameralistyki