Wydarzenia

Koncert Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej

Koncert Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej
Splendor i blask Baroku

 

Program:

Jean Philippe Rameau – „Les Boreades” Suite d’orchestre
Ouverture
Menuet
Allegro
Rondeau vif
Gavottes vives I, II
Air un peu gay
Loure
Gavottes I, II
Deuxième Gavotte
Entrèe d’Abaris
Air gracieux, Air vif
Contredanses I, II
Deuxième Contredanse
Contredanse en rondeau

Antonio Vivaldi – Concerto per l’Orchestra di Dresda g-moll RV 577
Allegro
Largo on molto
Allegro

Johann Helmich Roman – Drottningholmsmusiken Suite
Allegro
Allegretto
Non troppo allegro
Poco allegro
Allegro
Lento
Allegro
Allegro

Georg Friedrich Haendel – Music for the Royal Fireworks
Ouverture
Bourrée
La paix
La Réjouissance
Menuet I, II

 

Kierownictwo artystyczne
Zbigniew Pilch

Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejsuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Współpraca artystyczna i organizacyjna
Jakub Kościukiewicz (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejsuta Bacewiczów w Łodzi)
Marek Niewiedział (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)
Bartosz Kokosza (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Opieka merytoryczna:
Zakład Instrumentów Historycznych