Wydarzenia

Koncert klasy śpiewu solowego dr hab. Barbary Mądrej-Bednarek, prof. AM

Koncert klasy śpiewu solowego
dr hab. Barbary Mądrej-Bednarek, prof. AM

 

Uczestnicy:
Karolina Gryka, Joanna Słowińska, Dominika Waliszewska, Magdalena Piątak, Dominika Dobrolińska

 

Pianiści:
Joanna Sipowicz, Joanna Zaremba, Laura Kluwak-Sobolewska

 

w programie arie i pieśni różnych kompozytorów