Wydarzenia

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

Koncert
Katedry Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

9, 16, 23.05.2017 koncerty katedry instr. smyczkowych

Opieka merytoryczna:
Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa