Wydarzenia

Koncert Inauguracyjny II Forum Kameralnego Muzyki Dawnej

Koncert Inauguracyjny II Forum Kameralnego Muzyki Dawnej

 

II_forum_plakatChristoph Huntgeburth flet
Zbigniew Pilch skrzypce
Jarosław Thiel  wiolonczela
Dagmara Tyrcha klawesyn

Program:

Georg Philipp Telemann

Kwartet “Paryski” G-dur TWV43:G4;
Prélude – Légèrement – Gracieusement – Vite – Modéré- Gai – Lentement. Vite

2. Sonata na flet i basso continuo TWV 41:h4
Cantabile – Allegro – Dolce Allegro

3. Kwartet “Paryski” e-moll TWV43:e4
Prélude – Gai – Vite Gracieusement – Distrait – Modéré

 

Christoph Huntgeburth studiował w Münster i Bazylei. W 1982 roku został powołany na stanowisko profesora Konserwatorium w Bernie, a w 1984 na podobne stanowisko na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie. Jego działalność pedagogiczną – także jako wykładowcy międzynarodowych kursów mistrzowskich  – dopełnia działalność koncertowa. Christoph Huntgeburth występuje regularnie jako solista i pierwszy flecista Akademie für Alte Musik z Berlina oraz jako kameralista, goszcząc na estradach europejskich oraz światowych (Daleki Wschód, obie Ameryki) centrów muzycznych.
Z jego rozlicznych nagrań repertuaru fletowego epok Baroku, Klasycyzmu i Romantyzmu wymienić należy m.in. „Music fort the Berlin Court” z Akademie für Alte Musik Berlin dla Harmonia Mundi, a także produkcje płytowe dokonane wraz z własnym, założonym w 1985 roku zespołem Ensemble Sans Souci Berlin: „Die Gryphius Kantaten” dla wytwórni Musicon, „Italian and French Cantatas” dla Orfeo,; „Friedrich II, Die Flötenkonzerte” oraz „Friedrich II, Die Sinfonien”; „Musik für Königin Luise”;  „Kammermusik am Berliner Hof um 1800” wszystkie dla Studios Berlin;  „J. Haydn, Die Flötentrios” dla CPO; „Friedemann Bach, Kammermusik” dla NCA.
Obok własnoręcznie wykonanych kopii instrumentów pochodzących z prowadzonego przez siebie warsztatu, artysta gra także na oryginalnych instrumentach z poszczególnych epok.

Zbigniew Pilch, jest jednym z najwybitniejszych skrzypków barokowych, artystą o niezwykle szerokich zainteresowaniach, które obejmują całość muzyki instrumentalnej od XVI do XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem skrzypcowego idiomu wirtuozowskiego. Gra na skrzypcach barokowych i współczesnych, altówce i violi d’amore. Koncertuje jako solista, kameralista i dyrygent. Ukończył wydział instrumentalny na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie jego Mistrzem był Zbigniew Szlezer. Jednocześnie specjalizował się w grze na skrzypcach barokowych pod kierunkiem Zygmunta Kaczmarskiego.
Współpracował z prawie wszystkimi zespołami muzyki dawnej w Polsce, a przez szereg lat był członkiem Sinfonietty Cracovii. Koncertuje w całej Europie i na świecie z takimi znakomitymi zespołami, jak fińska Battalia, duński Concerto Copenhagen, hiszpański Al Ayre Español, czeska Musica Florea, czy belgijskie Collegium Vocale Gent.
Zbigniew Pilch od początku działalności Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pełni funkcję jej koncertmistrza. Jako muzyk-solista współpracuje z takimi zespołami, jak Warszawska Opera Kameralna oraz Nowa Orkiestra Kameralna. Jako dyrygent współpracuje m.in. z Orkiestrą Symfoniczną NFM, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej czy Gdyńską Orkiestrą Kameralną Sinfonia Nordica. Zbigniew Pilch prowadzi rozbudowaną działalność pedagogiczną – wykłada grę na skrzypcach i altówce barokowej na akademiach muzycznych we Wrocławiu i Krakowie, a także podczas kursów mistrzowskich w ramach Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim.
Karierę artysty dokumentują liczne nagrania płytowe, wśród których szczególne miejsce przypada albumowi zawierającemu wirtuozowskie koncerty skrzypcowe Feliksa Janiewicza, oraz nagraniom Symfonii nr 103 i 104 Josepha Haydna, których pod dyrekcją  Zbigniewa Pilcha dokonała Orkiestra Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej.

Jarosław Thiel jest absolwentem poznańskiej Szkoły Talentów. Studiował grę na wiolonczeli na akademiach muzycznych w Poznaniu i Łodzi. Od 1997 roku w swojej działalności artystycznej skupia się przede wszystkim na problematyce historycznych praktyk wykonawczych. Uczestniczył w kursach mistrzowskich w Dresdner Akademie für Alte Musik prowadzonych przez Christine Kypranides i podjął studia podyplomowe na Universität der Künste w Berlinie w klasie wiolonczeli barokowej Phoebe Carrai i Markusa Möllenbecka (dyplom z wyróżnieniem).
Współpracował z najważniejszymi polskimi zespołami muzyki dawnej. Od 2000 roku jest pierwszym wiolonczelistą Dresdner Barockorchester oraz członkiem prowadzonej przez Laurence’a Cummingsa FestspielOrchester Göttingen. Współpracuje również z innymi czołowymi niemieckimi zespołami, takimi jak Cantus Cölln, Akademie für Alte Musik Berlin czy Lautten Compagney.
Występuje regularnie jako solista i kameralista – w tej roli gościł na wielu polskich i międzynarodowych festiwalach muzyki dawnej. Prowadzi klasę wiolonczeli barokowej na Akademii Muzycznej w Poznaniu i podczas Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim. W 2006 roku został zaproszony do współpracy z Wrocławską Orkiestrą Barokową jako jej dyrektor artystyczny.

Dagmara Tyrcha absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie klawesynu ad. dr hab. Marii Banaszkiewicz-Bryły, prof. AM. Swoją wiedzę i umiejętności kształciła również za granicą (Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia w Tallinie, w klasie klawesynu prof. Imbi Tarum oraz Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie klawesynu prof. Gordona Murray’a oraz w klasie basso continuo prof. Augusty Campagne). Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Ketila Haugsand’a, Nicholasa Parle’a, Gordona Murray’a, Christophe Rousset’a, Martina Gester’a, Aline Zylberajch-Gester.
Od tamtego czasu koncertowała w ramach licznych wydarzeń muzycznych, m.in. zagrała recital solowy podczas Dni Bachowskich w Lutherische Stadtkirche w Wiedniu w 2010 roku; uczestniczyła w projekcie Le Parlement de MusiqueAcis i Galatea w 2011 roku, zdobyła Bursztynową Harfę Eola na XXXVI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej “SCHOLA CANTORUM” – KALISZ 2014 z zespołem Juvenales Anime.
Od 2010 roku współpracuje z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej “Muzyka w raju” i Poznań Baroque odpowiadając za strojenie i przygotowywanie klawesynów przed występami. Podczas “Muzyki w raju” wykonywała również partie basso continuo, a w 2014 zagrała koncerty solowe i kameralne razem z artystami takimi jak Bolette Roed, Alexis Kossenko, Alan Rasmussen, Joanna Boślak-Górniok, Maria Sanner, Elena Andreyev.
Od 2010 roku pracuje na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Instrumentów Historycznych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.