Wydarzenia

Publikacje
25.04.2019, 18:00 - Aula Nova

Koncert galowy Zakładu Instrumentów Historycznych

Koncert Aula Nova

Koncert galowy
Zakładu Instrumentów Historycznych

 

Anonim (XVI w.) – Propiñán de Melyor
Anonim (XVII w.) – Pagamoszka
Zespół renesansowy w składzie:
Joanna Deka, Alicja Kosznik, Marianna Kowal, Anna Papierz, Maria Plucińska – gemshorny
Beniamin Lewi – dulcjan

Jakub Polak (ca.1545-ca.1605) – Prelude & Courante
Zuzanna Paprzycka – lutnia renesansowa

Francois Couperin (1668-1733) – II Koncert Królewski
Prelude, Allemande Fuguée, Air Tendre, Air Contrefugué, Échos
Jadwiga Korus – skrzypce barokowe
Patryk Powel – viola da gamba
Kamil Lis – klawesyn

Jan Antonin Losy (ca.1650-1721) – Suita a-moll
Aria, Capriccio, Sarabanda, Gigue
Marianna Kowal – lutnia barokowa

William Babell (1688-1723) – Sonata III g-moll
[…], Air, Hornpipe, Giga
Franciszek Bielak – obój barokowy
Stanisław Stanicki – wiolonczela barokowa
Kamil Lis – klawesyn

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Fuga g-moll na skrzypce i basso continuo BWV 1026
Marta Michalak – skrzypce barokowe
Dagmara Tyrcha – klawesyn

Domenico Silvio Passionei (1682-1761) – Sonata III d-minor
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro
Stanisław Stanicki – wiolonczela barokowa
Anna Papierz – wiolonczela barokowa
Marianna Kowal – lutnia barokowa
Dagmara Tyrcha – klawesyn

Bartolomeo de Selma y Salaverde (ca.1595-ca.1640) – Vestiva i colli passeggiato
Beniamin Lewi – dulcjan
Dagmara Tyrcha – pozytyw

Antonio Rosetti (1750-1792) – Koncert G-dur na altówkę i orkiestrę
Allegro
Ewa Pilarska-Banaszak – altówka barokowa
Adrianna Wiśniewska, Marta Michalak – skrzypce barokowe
Joanna Głąb – altówka barokowa
Anna Papierz – wiolonczela barokowa
Joanna Deka, Jowita Opyd – flety traverso
Milena Tabor – róg naturalny
Marcin Bajon – kontrabas
Dagmara Tyrcha – klawesyn

prowadzenie koncertu: Monika Woźniak
Opieka Merytoryczna – Zakład Instrumentów Historycznych

Nadchodzące wydarzenia

Afisz może zachęcać do przyjścia na koncert

Koncert

01.04.2023

Koncert muzyki XX i XXI wieku NON MOLTO / 3

Afisz może zachęcać do przyjścia na wykład

Wykład

03.04.2023

Akademicki Poznań – Yuval Weinberg – WYKŁAD/3.04.2023

Prof. skrzypiec Michael d'Arcy

Warsztaty

03.04.2023

Prof. Michael d’Arcy – warsztaty skrzypcowe, 3-5.04.2023/dzień 1

Koncert Konferencja Wykład

04.04.2023

XIX Międzynarodowa Konferencja „Musica practica, musica theoretica”: Topos wirtuoza – dzieło, wykonawstwo, dydaktyka, 4-5.04.2023/dzień 1