Wydarzenia

Koncert “Adam Mickiewicz w liryce wokalnej”

Koncert
Adam Mickiewicz w liryce wokalnej

w programie poezja Adama Mickiewicza i utwory wokalne inspirowane jego twórczością

 

Wykonawcy:
Karolina Gryka, Dominika Dobrolińska, Zuzanna Kaczmarek, Marta Matuszewska, Alicja Matwiejczyk, Joanna Pawłowska, Martyna Pydzińska, Kornelia Podgórska, Weronika Prościńska, Joanna Słowińska, Marcin Andrzejewski, Albert Rugieł, Paweł Swajda, Szymon Chorobiński, Maciej Boberek

przy fortepianie:
Laura Kluwak-Sobolewska, Alicja Kosznik, Olena Skrok, Alicja Tarczykowska, Michał Karasiewicz, Szymon Musioł
oraz
Gabriela Leśniak – akordeon

przygotowanie i opieka merytoryczna:
dr hab. Jarosław Bręk, ad. oraz mgr Piotr Kaźmierczak

w ramach programu badawczego:
Wpływ procesów transformacji obejmujących solowa twórczość wokalną na przestrzeni wieków (od XVII do XXI) na rozwój wokalistyki artystycznej