Wydarzenia

Kompozytorzy są wśród nas
Cykl koncertów prezentujących sylwetki twórców poznańskich

Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu wraz z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w ramach kultywowania pamięci o zasłużonych dla naszego miasta oraz popularyzacji tradycji kulturowych Poznania, zaplanowała koncerty poświęcone twórczości wybitnych kompozytorów, których sylwetki są związane z Poznaniem m.in. Feliksa Nowowiejskiego, Stanisława Wiechowicza, Tadeusza Szeligowskiego, Floriana Dąbrowskiego, Andrzeja Koszewskiego oraz Jana Astriaba. Koncerty mają na celu przypomnienie, iż te wybitne postaci przez całe swoje życie artystyczne związane były z Poznaniem. Dodatkowym walorem organizowanych koncertów będzie także prezentacja utworów współczesnych poznańskich kompozytorów: Barbary Kaszuby, Moniki Kędziory, Aliny Kubik, Radosława Matei, Katarzyny Taborowskiej-Kaszuby, Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej, Lidii Zielińskiej. Podczas koncertów zostaną wykonane również utwory skomponowane w wyniku inspiracji twórczością wybitnych poznańskich kompozytorów XX wieku. Prawykonania dzieł autorstwa poznańskich twórców reprezentujących różne pokolenia: Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Zbigniewa Kozuba, Artura Kroschla oraz Janusza Stalmierskiego, którzy obecnie pracują w Akademii Muzycznej w Poznaniu, stanowić będą pomost pomiędzy tradycją a nowoczesnością.

Wykonawcy:

Sepia Ensemble w składzie:
Paulina Graś-Łukaszewska – flet
Olga Winkowska – skrzypce
Anna Szmatoła – wiolonczela
Wojciech Jeliński – puzon
Tomasz Sośniak – fortepian

W programie utwory:
M. Kędziory, Z. Kozuba (prawykonanie), A. Kubik, F. Nowowiejskiego, J. Stalmierskiego (prawykonanie), T. Szeligowskiego, S. Wiechowicza, L. Zielińskiej

Prowadzenie koncertu:
Jakub Kasperski

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA POZNANIA