Wydarzenia

IX Forum Akademickie
Najpiękniejsza jest muzyka polska

w stulecie odzyskania Niepodległości

pod patronatem Prorektora ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr. hab. Janusza Stalmierskiego

 

Tematyka IX Forum wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoimi przemyśleniami na temat zasadności tytułowego stwierdzenia dzielić się będą przedstawiciele całego środowiska akademickiego – pedagodzy, doktoranci, studenci i absolwenci.

Program

Otwarcie Forum
JM Rektor prof. AM dr hab. Halina Lorkowska

Prowadzenie
prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

10.00
Polski idiom w muzyce XVI wieku
mgr inż. Krzysztof Bździel, I r./III st., opiekun naukowy prof. dr hab. H. Kostrzewska AM Poznań

10.30
Chopinowska misja Raula Koczalskiego
ad. dr hab. Barbara Dmochowska, AM Poznań

10.50
Tematyka patriotyczna w kompozycjach Aleksandra Szeligowskiego
mgr Bogusława Szeligowska-Wojtecka, POSM im. T. Szeligowskiego Poznań, AM Poznań

11.20
Wpływ Adama Bronisława Ciechańskiego na rozwój polskiej literatury kontrabasowej na przykładzie twórczości Stefana Bolesława Poradowskiego i Tadeusza Zygfryda Kasserna
dr Donat Zamiara, as. w kl. kontrabasu prof. dr hab. P. Czerwińskiego, AM Poznań

11.40
Akordeon w twórczości kompozytorów polskich po roku 1963
mgr Gabriela Leśniak, studentka I r./II st. kl. akordeonu prof. dr hab. T. Adamowicz-Kaszuby, AM Poznań

12.00
Zapomniana muzyka polska I pol. XX wieku. Paweł Klecki i Roman Palester
ad. dr hab. Ewa Murawska, AM Poznań

12.20-12.40
przerwa kawowa

12.40
W cieniu Lwa – postać i twórczość Zygmunta Stojowskiego
mgr Monika Woźniak, absolwentka fortepianu z klasy prof. AM Joanny Marcinkowskiej, st. w kl. klawesynu prof. AM dr hab. Marii Banaszkiewicz-Bryły, AM Poznań

13.00
Geneza i dzieje Mazurka Dąbrowskiego – „carmen patrium” polskiego narodu
dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki prof. dr hab. Hanna Kostrzewska, AM Poznań

13.25
Feliks Nowowiejski. Artysta i patriota – wykład połączony z pokazem filmu Arlety Kolasińskiej (scenariusz i reżyseria) pt. Rota. Pieśń dumy i chwały
ad. dr Iwona Fokt, AM Poznań

14.10
Inspiracje folklorem polskim w twórczości Grażyny Bacewicz
mgr Julia Wizjan, AM Poznań, III r./III st., opiekun naukowy prof. dr hab. A. Organiszczak

14.30
Jazz na “swojską nutę” czyli o ludowych inspiracjach w polskiej muzyce jazzowej
dr hab. prof. AM Katarzyna Stroińska

 

koncepcja i organizacja
prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

opieka merytoryczna
Katedra Teorii, Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu, Katedra Jazzu, Zakład Muzyki Dawnej, Katedra Instrumentów Smyczkowych