Wydarzenia

IV Wielkopolski Konkurs
Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (szkoły podstawowe)

Patronat honorowy: Wielkopolski Kurator Oświaty

Celem Konkursu, organizowanego przez Katedrę Edukacji Muzycznej, jest animowanie i promowanie szkolnej działalności muzycznej w regionie Wielkopolski, propagowanie najlepszych wzorców muzykowania w gimnazjach, promocja solowej i zespołowej sztuki wokalnej i wokalno-instrumentalnej, promowanie i popularyzacja wartościowej literatury szkolnej, prezentacja aktualnych trendów muzycznych w szkołach powszechnych, możliwość autokreacji artystycznej, konfrontacja i ocena dorobku artystycznego różnych placówek. Konkurs skierowany jest do uczniów ogólnokształcących gimnazjów z Wielkopolski.

Kategoria A1 i A2
dla uczniów szkół podstawowych z Regionu Wielkopolski

SOBOTA, 9 LUTEGO 2019, GODZ. 10.00-16.00
SALA KONCERTOWA POSM I st. Nr 2 w Poznaniu, ul. Bydgoska 4

Opieka merytoryczna: Katedra Edukacji Muzycznej