Wydarzenia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Neofonia”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Neofonia

1Z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zostanie zorganizowana IV edycja Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej Neofonia, której towarzyszyć będzie międzyuczelniany koncert kompozytorski. To wydarzenie o ogólnopolskiej randze odbędzie się w 30 listopada i 1 grudnia 2015 roku w siedzibie Akademii Muzycznej w Poznaniu. Konferencja stanowić będzie okazję do wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami głównych muzycznych ośrodków akademickich w Polsce.
Temat tegorocznej edycji: Etno- i techno- w muzyce XX i XXI wieku. Poszukiwanie źródeł czy pościg za nowością II ma skłonić do refleksji zarówno nad źródłami inspiracji współczesnych twórców, jak i kierunkami dalszego rozwoju muzyki najnowszej.
Z pewnością konferencja oraz koncert stanowić będą niebywałą okazję do przedstawienia i promocji własnej twórczości. Mamy nadzieję, że spotkanie to pozwoli na zacieśnienie kontaktów między uczelniami, a także będzie platformą owocnej dyskusji oraz wymiany myśli i doświadczeń.


Program konferencji:

PONIEDZIAŁEK, 30 LISTOPADA 2015
SALA PREZYDENCKA

10.00-10.15 Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie uczestników:
JM Rektor dr Halina Lorkowska, prof. AM
Przedstawiciele Zarządu Koła Artystyczno-Naukowego

10.15-11.15 Wykład inauguracyjny
dr hab. Krzysztof Moraczewski (Instytut Kulturoznawstwa UAM)

11.15-12.15 PANEL I
PRELUDIUM DO NEOFONII – WOKÓŁ TWÓRCZOŚCI TADEUSZA NATANSONA I EUGENIUSZA KNAPIKA
Prowadzenie: Piotr Krajewski

Joanna Kołodziejska
Akademia Muzyczne im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
Tadeusz Natanson – estetyka twórcy

Piotr Jędrzejczyk
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
Tradycja i nowoczesność w harmonice ‘Corale, Interludio e Aria’ Eugeniusza Knapika

12.15-12.30 przerwa kawowa

12.30-14.00 PANEL II
W KRĘGU TRADYCJI
Prowadzenie: Ada Krzyczkowska

Krzysztof Bździel
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Tradycyjny tuwiński śpiew gardłowy i muzyka Tuwy

Andżelika Jędrzejczyk
Uniwersytet Jagielloński
Flamenco – dziedzictwo kulturowe Hiszpanii czy widowisko dla turystów?

Bartosz Różanek
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Oryginalne uwspółcześnienie tradycyjnych przyśpiewek ludowych, czyli projekt ‘Ojdadana’ Grzegorza z Ciechowa

Piotr Krajewski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu/Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Żydowska płynna tożsamość postpamięciowa Steve’a Reicha (Different trains)

14.00-15.30 przerwa obiadowa


19.00 KONCERT KOMPOZYTORSKI

AULA NOVA


WTOREK, 1 GRUDNIA 2015
SALA PREZYDENCKA

10.00-11.45 PANEL III
W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ INSPIRACJI
Prowadzenie: Michał Janocha

Karol Rzepecki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Źródła inspiracji w twórczości Joanny Bruzdowicz

Karolina Dąbek
Akademia Muzyczna w Krakowie
Technologia – kod genetyczny muzyki Stefana Prinsa

Kacper Kajzderski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Przejawy nowoczesnego myślenia o muzyce w kręgu muzyki metalowej na przykładzie twórczości Meshuggah

Chaoran Zuo
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Tradycyjne instrumenty chińskie

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00-12.45 PANEL IV
NOWE ŹRÓDŁA INSPIRACJI
Prowadzenie: Krzysztof Bździel

Karol Klugowski
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Rewizjonistyczna historiografia jazzu I. Współczesne techniki kompozytorskie i rozszerzone techniki wykonawcze na przykładzie twórczości Khaima Macztuwariana

Katarzyna Danel
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Na granicy światów. O twórczości Lyle’a Maysa

12.45-14.30 Wykład: O muzycznej ‘kampanii reklamowej’ – jak się reklamujemy, co powinniśmy brać pod uwagę i jakie częste błędy popełniamy?
mgr Tomasz Kozieł, dyrektor T&M MUSIC

Dyskusja podsumowująca i zamknięcie konferencji

 


Organizatorzy:
3

 

 

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Kompozycji – prof. dr hab. Zbigniew Kozub, mgr Ewa Fabiańska-Jelińska
Katedra Teorii Muzyki – mgr Małgorzata Pawłowska

Patronat honorowy:
JM Rektor dr Halina Lorkowska

Patroni medialni:
1

Sponsor:
Firma T&M MUSIC
2