Wydarzenia

IV Międzynarodowa Sesja Naukowa “Zabytkowe organy i inne instrumenty – zagadnienia restauracji i rekonstrukcji”


IV Międzynarodowa Sesja Naukowa
Zabytkowe organy i inne instrumenty – zagadnienia restauracji i rekonstrukcji


Problematyka rekonstrukcji i renowacji historycznego instrumentarium staje się coraz bardziej aktualna ze względu na ogromne zainteresowanie tzw. historycznie poinformowanym wykonawstwem muzyki. Celem organizowanej Sesji jest przedstawienie tego zagadnienia w różnych aspektach: naukowym, historycznym, artystycznym, „warsztatowym” i proceduralnym.

10-11.04.2017 sesja prof. Karolak

Koordynator projektu:
prof. Elżbieta Karolak

Opieka merytoryczna:
Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu