Wydarzenia

IV Międzynarodowa Konferencja “Musica Archi” – koncert


IV Międzynarodowa Konferencja Musica Archi

Koncert doktorantów:
mgr Kamil Babka – altówka
mgr Jakub Gutowski – skrzypce
mgr Magdalena Krawczuk – altówka
mgr Dawid Pajdzik – altówka
dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik – fortepian
mgr Michał Francuz – fortepian

W programie:
M. Weinberg, R. Clarke, P. Hindemith, G. Jacob

26-28.02.2017 musica archiIV Międzynarodowa Konferencja Musica Archi dla altowiolistów to trzydniowe spotkania, koncerty, lekcje mistrzowskie oraz wykłady dotyczące istotnych problemów i zagadnień związanych z grą na altówce. Gościem konferencji będzie prof. Hans Joachim Greiner z Uniwersytetu Sztuki w Berlinie – wybitny wirtuoz oraz kameralista, długoletni pedagog oraz Yuta Nishiyama – doskonały solista i kameralista, członek orkiestry symfonicznej i operowej w Lubece, Berlinie oraz asystent na Uniwersytecie w Berlinie. Prof. H. J. Greiner podejmie zagadnienia dotyczące muzyki dawnej prezentując między innymi recital na oryginalnej violi d’amore, natomiast Y. Nishiyama poprowadzi  lekcje mistrzowskie wnikliwie analizując problemy techniczne oraz muzyczne studentów. Podczas konferencji odbędą się 3 koncerty oraz 6 wykładów. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.

Opieka merytoryczna:
Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary