Wydarzenia

IV Międzynarodowa Konferencja “Musica Archi”


IV Międzynarodowa Konferencja Musica Archi

Masterclass i wykłady:

9.00 – masterclass Prof. Hans Joachim Greiner (UdK Berlin)

14.30 – wykład dr hab. B.Hubisz-Sielska– altówka (AM Kraków) Wielkość altówki z punktu widzenia historycznego

15.00 –wykład dr hab. Sławomir Zamuszko (AM Gdańsk) William Walton – Koncert na altówkę i orkiestrę”: z perspektywy altowiolisty i kompozytora

15.30– wykład mgr Dominik Dębski, mgr Dymitr Olszewski Praktyczne wskazówki dla altowiolistów chcących grać w zespole muzyki dawnej

16.00– wykład dr Katarzyna Budnik-Gałązka (UMFC Warszawa) Problemy wykonawcze w “Sonacie” na altówkę i fortepian D. Szostakowicza


26-28.02.2017 musica archi
IV Międzynarodowa Konferencja Musica Archi dla altowiolistów to trzydniowe spotkania, koncerty, lekcje mistrzowskie oraz wykłady dotyczące istotnych problemów i zagadnień związanych z grą na altówce. Gościem konferencji będzie prof. Hans Joachim Greiner z Uniwersytetu Sztuki w Berlinie – wybitny wirtuoz oraz kameralista, długoletni pedagog oraz Yuta Nishiyama – doskonały solista i kameralista, członek orkiestry symfonicznej i operowej w Lubece, Berlinie oraz asystent na Uniwersytecie w Berlinie. Prof. H. J. Greiner podejmie zagadnienia dotyczące muzyki dawnej prezentując między innymi recital na oryginalnej violi d’amore, natomiast Y. Nishiyama poprowadzi  lekcje mistrzowskie wnikliwie analizując problemy techniczne oraz muzyczne studentów. Podczas konferencji odbędą się 3 koncerty oraz 6 wykładów. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.

Opieka merytoryczna:
Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary