Wydarzenia

IV Forum Kameralne Muzyki Dawnej – przesłuchania

piątek – sobota, 24-25.04.2020, Sala Kameralna, godz. 10.00

IV Forum Kameralne Muzyki Dawnej –
przesłuchania

Forum, podobnie jak w minionych latach, przyjmie postać konkursu zespołów kameralnych specjalizujących się w stylowych interpretacjach muzyki dawnej. Organizując Forum, chcemy stworzyć wydarzenie będące platformą wymiany doświadczeń artystycznych, stwarzające także okazję do przeglądu środowiska i poszerzania estradowych możliwości dla studentów i absolwentów. Obecność jurorów reprezentujących różne nurty zaangażowania w wykonawstwo historyczne stworzy dla wykonawców szansę na konfrontację z wymaganiami światowego rynku muzycznego.