Wydarzenia

Wtorek – środa, 3-4.11.2020, Aula im. Stefana Stuligrosza, godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe

IV Forum Kameralne Muzyki Dawnej

Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych zaprasza na czwartą edycję odbywającego się w formule biennale Forum Kameralnego Muzyki Dawnej. Podobnie jak w minionych latach, Forum przyjmie postać konkursu studenckich zespołów instrumentalnych i wokalnych specjalizujących się w historycznie poinformowanym wykonawstwie szeroko pojętej muzyki dawnej – od średniowiecza po wiek XIX. Niezmienny zostaje zasadniczy cel, który przyświeca organizatorom Forum: chcą, aby w ramach krajowego akademickiego systemu edukacji artystycznej w zakresie muzyki dawnej istniało wydarzenie będące platformą spotkania, wymiany myśli, dające możliwość przeglądu naszego środowiska i poszerzenia estradowych doświadczeń dla studentów i absolwentów akademii muzycznych. Obecność jurorów, wybitnych artystów i managerów, reprezentujących różne nurty profesjonalnego zaangażowania w wykonawstwo historyczne stworzy dla wykonawców dodatkowo szansę na konfrontację z wymaganiami i oczekiwaniami światowego rynku muzycznego.