Wydarzenia

IV Akademicki Konkurs Organowy Romuald Sroczyński in memoriam w Poznaniu

Czwartek – piątek, 4-5.12.2014, Aula Nova, godz. 10.00-20.00

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu posiada wspaniałe koncertowe organy firmy A. Schuke z Poczdamu. Ten 34-głosowy,  3-manuałowy instrument znajduje się w Auli Nova i został oddany do użytku dnia 18 kwietnia 2007, podczas uroczystego koncertu inauguracyjnego w wykonaniu pedagogów.
Jest to instrument wysokiej klasy, zarówno pod względem technicznym, jak i brzmieniowym, który  oferuje duże możliwości wykonawcze i powinien być wykorzystywany zarówno w działalności pedagogicznej, jak i koncertowej. Aby zaprezentować jego walory w szerszym zakresie, Akademia Muzyczna w Poznaniu organizuje cyklicznie Akademicki Konkurs Organowy z udziałem najzdolniejszych studentów klas organów polskich wyższych uczelni muzycznych, którego IV edycja będzie miała miejsce w dniach 4-5 grudnia br.
Poprzednie edycje zostały przyjęta entuzjastycznie przez polskie środowisko akademickie, co znalazło wyraz m.in. w dużej liczbie uczestników oraz zainteresowaniu publiczności.
Zaledwie kilka konkursów organowych organizowanych obecnie w Polsce, z czego wiele adresowanych do uczniów szkół muzycznych, to zdecydowanie za mało dla rozwoju polskiej sztuki organowej.
Inicjatywa poznańskiej Akademii wychodzi zatem na przeciw licznym postulatom środowiska organowego, aby umożliwić studentom akademii muzycznych regularną formę prezentacji swoich umiejętności i konfrontowania ich w ramach pozytywnie rozumianej rywalizacji.
Główną ideą imprezy jest – obok możliwości pokazania kunsztu młodych, uzdolnionych organistów z różnych ośrodków akademickich – wymiana doświadczeń i próba wypracowania takich  form oceny prezentacji muzycznych, które cieszyłyby się zaufaniem  wykonawców i ich pedagogów.
Do udziału w pracach jury zaproszonych zostanie dziewięciu pedagogów (po jednym z każdej uczelni i dwóch z AM w Poznaniu).
Konkurs dedykowany jest zmarłemu w 2006 roku Romualdowi Sroczyńskiemu – artyście i pedagogowi, zasłużonemu profesorowi klasy organów poznańskiej uczelni, wychowawcy wielu pokoleń organistów.

Opieka merytoryczna:
Katedra Fortepianu, Klawesynu i Organów