Wydarzenia

III Międzynarodowa Sesja Naukowo-Artystyczna “Urodziny Fryderyka Chopina”

Akademia  Muzyczna  im. I. J. Paderewskiego  w  Poznaniu

60-lecie Katedry Fortepianu

III Międzynarodowa Sesja Naukowo-Artystyczna
Urodziny Fryderyka Chopina

 

Wykłady Wokół Chopina

godz. 10.00
Otwarcie sesji – JM Rektor dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM
Prowadzenie sesji – prof. dr hab. Anna Organiszczak

godz. 10.15
Karol Mikuli – kluczowa postać lwowskiej kultury muzycznej drugiej połowy XIX wieku
prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki)

godz. 11.00
Harry Neuhaus jako chopinista (w świetle zachowanych nagrań)
prof. dr hab. Bogusław Rottermund (Akademia Sztuki w Szczecinie)

godz. 11.45
Halina Czerny-Stefańska – życie i kariera
dr Justyna Skoczek  (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

12.30 -12.45 przerwa kawowa

godz. 12.45
Idiofony klawiszowe w czasach Chopina
prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
(Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

godz. 13.15
„Tylko mi jeden koncept przyszedł do łba, żeby zamiast skrzypców użyć altówki”  – wokół idei wykonywania “Tria g-moll” op. 8 Fryderyka Chopina na fortepianie, altówce i wiolonczeli
dr Małgorzata Sajna-Mataczyńska (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Opieka merytoryczna: Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu