Wydarzenia

III Ogólnopolska Sesja Naukowa “W kręgu kameralistyki fortepianowej”

III Ogólnopolska Sesja Naukowa
W kręgu kameralistyki fortepianowej

 

Program

godz. 11.00 otwarcie Sesji
Prorektor do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Janusz Stalmierski

godz. 11.15 dr Magdalena Ochlik-Jankowska (AM Gdańsk)
Praca nad biegłością w odczytywaniu tekstu partii fortepianu metoda maksymalnej komplikacji zapisu nut

godz. 12.00 dr hab. Bartłomiej Kominek (AM Kraków)
Duet fortepianowy – przyszłość czy przeżytek

godz. 12.45 przerwa

godz. 13.00 dr hab. Marcin Sikorski, prof. AM (AM Poznań)
Przeczucia, wyobraźnia, zrozumienie, życie. Próba pogłębionej interpretacji „Fantazji f-moll” na cztery ręce Franza Schuberta

godz. 13.45 prof. zw. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej (AM Łódź)
Utwory kameralne Fryderyka Chopina