Wydarzenia

III Międzynarodowe Forum Altówkowe

III Międzynarodowe Forum Altówkowe

WYKŁADY

Program:

10.00 – dr Anna Starzec (AM Poznań)
Nowe spojrzenie na muzykę Wojciecha Gawrońskiego; analiza wybranych kompozycji na altówkę oraz fortepian

10.30 – mgr Anna Kochnowicz-Kann (reżyser, dziennikarz)
Gra w duecie, czyli media pytają. O sztuce wywiadu

11.00 – mgr Krzysztof Komendarek-Tymendorf (AM Gdańsk)
Współczesne trendy sztuki altówkowej

11.30 – dr Dorota Stanisławska (AM Łódź)
Altówka w twórczości kompozytorów łódzkich

12.00 – dr hab. Marcin Murawski, prof. AM (AM Poznań)
Emile Ratez – Exhibition 2

12.30 – dr Katrin Meidell (Ball State University, USA)
How loud is too loud?

 

WARSZTATY

10.00 – 13.00 Warsztaty altówkowe sala 263 dr hab. Jacek Dumanowski

13.00 – 15.30 Aula im. S. Stuligrosza Warsztaty altówkowe dla zaproszonych uczniów
mgr Kamil Babka, dr hab. Marcin Murawski, prof. AM

14.00 – 17.00 Warsztaty altówkowe sala 263 dr Katrin Meidell

 

Koncepcja artystyczna:
dr hab. Marcin Murawski, prof. AM

Komitet organizacyjny:
dr hab. Marcin Murawski, prof. AM, dr hab. Izabela Mrozek, mgr Kamil Babka

Opieka merytoryczna:
Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary