Wydarzenia

III Międzynarodowa Konferencja Stanisław Moniuszko in memoriam

III Międzynarodowa Konferencja Stanisław Moniuszko in memoriam ­
Wokół polskiej literatury wokalnej
Konferencja w ramach jubileuszu 95-lecia Uczelni

Dzień pamięci mistrzów:
Antoniny Kaweckiej, Ireny Winiarskiej, Mai Urbanek-Jaworowicz, Albina Fechnera, Stanisława Romańskiego, Henryka Łukaszka, Wojciecha Drabowicza, Mariana Kouby

Środa, 18 lutego 2015 r. Sala Prezydencka

Dzień pamięci Naszych Mistrzów – wspomnienia i refleksje studentów i kolegów 

godz. 10.00-10.30 doc. Albin Fechner – prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz, mgr Jaromir Trafankowski, as.

godz. 10.30-11.00 st. wykł. Henryk Łukaszek – prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz, mgr Jaromir Trafankowski, as.

godz. 11.00-11.30 prof. Irena Winiarska – dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak, ad., prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

godz. 11.30-12.00 wykł. Wojciech Drabowicz – dr Maciej Straburzyński, dr hab. Laura Sobolewska, ad.

godz. 12.00-12.30 – przerwa

godz. 12.30-13.00 prof. Antonina Kawecka – mgr Przemysław Czekała, wykł., prof. zw. dr hab. Izabela Górska-Krasiel

godz. 13.00-13.30 dr hab. Maja Urbanek-Jaworowicz, prof. AM – prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska, prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

godz. 13.30-14.00 st. wykł. Stanisław Romański – dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska, ad. 

godz. 14.00-14.30 doc. Marian Kouba – dr Barbara Kubiak, ad.

Organizator: Wydział Wokalno-Aktorski

Program