Wydarzenia


III Forum Kameralne Muzyki Dawnej

III Forum Kameralne Muzyki Dawnej to konkurs studenckich zespołów kameralnych, specjalizujących się w „historycznie poinformowanym” wykonawstwie muzyki dawnej. Jest to wydarzenie, dające możliwość przeglądu środowiska i poszerzenia estradowych doświadczeń studentów i absolwentów, kształcących się w ramach akademickiego systemu edukacji artystycznej w zakresie muzyki dawnej. Obecność wybitnych artystów i managerów, reprezentujących różne nurty profesjonalnego zaangażowania w wykonawstwo historyczne tworzy dodatkowo szansę na konfrontację z oczekiwaniami światowego rynku muzycznego.

 

Opieka merytoryczna:
Zakład Instrumentów Historycznych