Wydarzenia

Publikacje
11.12.2019, 10:00 - Sala Prezydencka

II Sympozjum „Muzyka – matematyka” – „Konteksty, relacje, perspektywy”

Sympozjum Sala Prezydencka

środa, 11.12.2019, Sala Prezydencka, godz. 10.00

II Sympozjum Muzyka – matematyka.
Konteksty, relacje, perspektywy

 

Cel sympozjum:
Sympozjum ma stanowić forum umożliwiające prezentacje wyników badań prowadzonych na polu wzajemnego przenikania się muzyki i matematyki oraz umożliwić wymianę poglądów i doświadczeń w omawianym zakresie. Wykłady mają za zadanie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy funkcjonujący od czasów pitagorejskich mariaż muzyki i matematyki pozostaje aktualny w dobie twórczości posttonalnej i czy rozkwit nowych dziedzin nauki oraz rozwój nowoczesnych technologii znacząco wpływa na zainteresowanie kompozytorów naukami ścisłymi.

Komitet naukowy sympozjum:
prof. dr hab. Grażyna Pstrokońska-Nawratil AM Wrocław (kompozytor)
prof. dr hab. Lidia Zielińska AM Poznań (kompozytor)
prof. dr hab. Alicja Gronau-Osińska UMFC Warszawa (kompozytor)
prof. dr hab. Janusz Stalmierski AM Poznań (kompozytor)
prof. dr hab. Jarosław Grytczuk PW Warszawa (matematyk)
prof. dr hab. Piotr Krasoń US Szczecin (matematyk)
prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski UAM Poznań (matematyk)

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Monika Kędziora prof. AM
dr hab. Maciej Grześkowiak UAM
dr hab. Piotr Niewiedział AM

Wykładowcy sympozjum:
Wykładowcami sympozjum będą pracownicy naukowi uniwersytetów, politechnik oraz wyższych uczelni muzycznych Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli w tym roku:
prof. dr hab. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz, Akademia Muzyczna Katowice
prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Damian Niwiński, Uniwersytet Warszawski
dr Dorota Blinkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań
mgr Maciej Kabza, Akademia Muzyczna Łódź
mgr Wojciech Kaszuba, Akademia Muzyczna Poznań

Plan Sympozjum:

Godz. 10.00
Otwarcie sympozjum

Godz. 10.15 – 10.45
wykład: prof. dr hab. Damian Niwiński, Uniwersytet Warszawski
Złożoność – nowy parametr muzyki?

Godz. 10.45 – 11.15
wykład: mgr Maciej Kabza, Akademia Muzyczna Łódź
Teorie fizyczne jako źródło inspiracji dla kompozytora na przykładzie własnej twórczości

Godz. 11.15 – 11.45
wykład: dr Dorota Blinkiewicz, UAM Poznań
Nerw pokrycia – matematyczne wprowadzenie

Godz. 11.45 – 12.15
PRZERWA KAWOWA

Godz. 12.15 – 12.45
wykład: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, Politechnika Warszawska
Matematyka rytmu

Godz. 12.45 – 13.15
wykład: mgr Wojciech Kaszuba, Akademia Muzyczna Poznań
Lambda ensemble. Orkiestra algorytmiczna

Godz. 13.15 – 14.00
wykład i koncert: prof. dr hab. Gabriela Szendzielorz – Jungiewicz, Akademia Muzyczna Katowice
Symetria w muzyce Andrzeja Panufnika

Andrzej Panufnik – Krąg kwintowy

Godz. 14.00 – 15.00 dyskusja

Nadchodzące wydarzenia

Dyplom Koncert

10.06.2023

Nowe interpretacje. Koncert – dyplom Szkół Doktorskich/10.06.2023

Zdjęcie z Koncertu Orkiestry w Auli Nova może zachęcać do przyjścia na koncert 10 marca 2023

Dyplom Koncert

17.06.2023

Koncert dyplomantów z Orkiestrą Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki/17.06.2023

Dyplom Koncert

24.06.2023

Koncert – dyplom Szkół Doktorskich/24.06.2023

Dyplom Koncert

25.06.2023

Nowe interpretacje. Koncert – dyplom Szkół Doktorskich/25.06.2023