Wydarzenia

II Międzynarodowa Konferencja z cyklu “Współczesna interpretacja dzieła muzycznego”

60-lecie Katedry Fortepianu

II Międzynarodowa Konferencja z cyklu
Współczesna interpretacja dzieła muzycznego

 

10.00
Otwarcie Konferencji – JM Rektor dr hab. Halina Lorkowska, prof. AM
Prowadzenie – prof. dr hab. Anna Organiszczak
Tłumaczenie – mgr Jaime Peñate Conde

 

10.15
prof. José María Curbelo González (Conservatorio Superior de Música de Gran Canaria)
Inspiracje malarstwem Francisca de Goi w muzyce Enrique Granadosa: Kontekst pozamuzyczny w interpretacji suity “Goyescas (Los Majos Enamorados)” E. Granadosa

11.45 – 12.00 – przerwa kawowa

12.00
prof. dr hab. Bogusław Rottermund (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Różnorodność i zmienność interpretacji pianistycznych we wczesnych utworach fortepianowych Karola Szymanowskiego

12.45
dr Lukáš Michel (Ostravská Univerzita)
Konkursy fortepianowe w Czechach. Interpretacji dzieł kompozytorów czeskich

13.30
prof. dr hab. Marek Stefański (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Kompozycja-Improwizacja-Transkrypcja – dialektyka form muzycznej wypowiedzi z perspektywy instrumentalisty

 

Opieka merytoryczna:
Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu