Wydarzenia

II Forum Akademickie

Refleksje z zawodowych doświadczeń instrumentalistów

II Forum Akademickie

pod patronatem Prorektora ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych prof. dr. hab. Janusza Stalmierskiego odbędzie się wtorek 12 maja godz. 10.30-16.00 w Sali Prezydenckiej AM w Poznaniu.

            Forum stwarza okazję do spotkania dyskusyjnego szeroko pojmowanego środowiska akademickiego poznańskiej AM oraz gości z UAM i AM   z Gdańska.  Wystąpią na nim zarówno pedagodzy, jak i doktoranci, studenci i absolwenci. Muzycy-instrumentaliści będą mieli okazję, jak anonsuje tytuł, podzielić się refleksjami na temat swych zawodowych doświadczeń. Szczegółowa tematyka II Forum oscylować będzie między teorią a praktyką; dotyczyć będzie instrumentarium – historii poszczególnych instrumentów, ich perspektyw rozwojowych, wybranych aspektów akustyki i budowy instrumentów, ich strojenia   i korygowania; zbadana zostanie rola pianistów w muzyce wokalnej. Będzie też kontynuowany wątek rozważań dotyczący wybranych zagadnień z dydaktyki.

Zapraszamy !

 

wtorek 12 maja godz. 10.30-16.00

Sala Prezydencka

Otwarcie Forum – JM Rektor prof. dr Halina Lorkowska

Prowadzenie – Kierownik Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Sławomir Kamiński

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

Godz. 10.30 – 12.00

mgr Błażej Kwiatkowski  AM Poznań doktorant II r./IIIo ,
opiekun artystyczny prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski

Na jakich instrumentach grał Fryderyk Chopin?
Fortepiany w Europie  w I  połowie XIX wieku

 

mgr Adam Krysztofik  AM Gdańsk doktorant I r./III0

opiekun artystyczny prof. dr hab. Roman Perucki

     absolwent AM Poznań  kl. organów prof. dr hab. Elżbiety Karolak AM Poznań
Między teorią a praktyką – wybrane zagadnienia z zakresu historycznych systemów strojenia organów

          mgr Julia Wolańska-Gajda AM Poznań doktorantka II r./IIIo

opiekun artystyczny prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski

Rola pianisty w kameralistyce wokalnej

      

12.00 – 12.15 przerwa

12.15 – 13.45

prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba AM Poznań

Akordeon w rodzinie. Antenaci, współcześni, potomkowie

 

Przemysław Degórski  UAM Poznań student II r.  reżyserii dźwięku

Analiza widmowa barw poszczególnych przełączeń regestrowych akordeonu jako punkt odniesienia przy doborze barw dla utworów transponowanych i zestawień kameralnych z innymi instrumentami

 

mgr Hubert Lutka  ZSM Poznań, absolwent

z kl. akordeonu prof. Teresy Adamowicz-Kaszuby

Specyfikacja najczęściej występujących usterek akordeonów i sposoby ich korygowania

13.45 – 14.00  przerwa

14.00 – 15.00

 Zofia Wojciechowska AM Poznań
studentka  II r./II0 z kl. fagotu ad. dr Arkadiusza Adamczyka

Wykorzystanie muzykoterapii w zmniejszaniu stresu.

     ad. dr Maciej Łakomy  AM Poznań

Identyfikacja niepowodzeń w procesie dydaktycznym

 15.00 – 15.30  przerwa

15.30 – 16.00

 mgr Jakub Kaszuba AM Poznań  doktorant I r./III0
opiekun artystyczny prof. dr hab. Tomasz Gubański

Obój i rożek angielski w historycznej perspektywie porównawczej

koordynacja – prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba, prof. dr hab. Sławomir Kamiński

opieka merytoryczna – Wydział Instrumentalny

Plakat